... Геній - це розум, який знає свої межі (А. Камю) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №2
У сучасних умовах для України, як і для більшості країн з перехідною економікою, вкрай важливе таке джерело доходів, як митні платежі. Про це свідчить і тенденція до зростання їх рівня в доходній частині державного бюджету. Так, за даними Державної фіскальної служби України надходження до державного бюджету від сплати митних платежів у 2015 році становили  202, 3 млрд. грн. [1], у 2016 році – 235, 3 млрд. грн. [2], у 2017 році – 303, 8 млрд. грн. [3]. 
З’ясувати роль митних платежів можливо шляхом розгляду основних функцій, які вони виконують. Окреслюючи роль митних платежів передусім слід наголосити, що вони є важливим регулятором участі держави в системі зовнішньоекономічних зв’язків. Визначаючи місце країни в міжнародному поділі праці дані платежі є досить серйозним важелем регулювання зовнішньоекономічної діяльності та джерелом наповнення доходної частини державного бюджету України. Окрім цього, за допомогою їх забезпечується захист національних інтересів держави. Будучи частиною загальнодержавної системи оподаткування та невід’ємною складовою зовнішньої торгівлі митні платежі набувають особливого значення, які, з одного боку, впливають на показники експорту та імпорту, а з іншого – прямо чи опосередковано визначають основні економічні параметри, динаміку й тенденції зміни обмінних курсів, відсоткових ставок і важливих критеріїв соціального розвитку. Тому ефективна система митних платежів є істотним фактором економічного розвитку і необхідною умовою існування сильної держави.
Усе це дозволяє митним платежам виконувати різні функції, які при всьому різноманітті можуть бути об’єднані в дві основні: регулюючу і фіскальну. У той же час, не слід заперечувати наявність інших функцій, у тому числі контрольної, захисної, статистичної, балансування тощо. Так, митні платежі сприяють подорожчанню ввезених товарів і захищають вітчизняних постачальників аналогічних або взаємозамінних товарів від надмірної іноземної конкуренції на внутрішньому ринку.
Найбільшу роль в митно-тарифному регулюванні зовнішньоекономічної діяльності відіграє ввізне мито, яке встановлюються на товари, що ввозяться на митну територію України. Його часто використовують як знаряддя боротьби з іноземною конкуренцією і як засіб, що забезпечує збільшення, як прибутки вітчизняних виробників, так і доходів держави [4, с. 7]. Регулюючий вплив ввізного мита не обмежується відповідним подорожчанням імпортованого товару, воно дає також можливість підвищувати ціни на товари внутрішнього виробництва до рівня імпортних товарів, збільшеного на величину мита. Тим самим цей платіж впливає на ринок збуту промисловості та сільського господарства і, що важливо, на ринок робочої сили, оскільки достатній захист від напливу іноземних товарів охороняє внутрішній ринок від різкого падіння цін і викликаного цим скорочення виробництва і числа робочих місць.
Істотну роль у регулюванні імпорту відіграють непрямі податки, що справляються при ввезенні товарів на митну територію України – податок на додану вартість і акцизний податок. Вони включаються в ціну товару, за рахунок чого відбувається його подорожчання. Навпаки, оподаткування при вивезенні не здійснюється. Це сприятливо відображається на співвідношенні цін між вітчизняними товарами та їх імпортними аналогами. Більш яскраво регулятивний характер митних платежів проявляється в застосуванні особливих видів мита, що встановлюються з метою захисту економічних інтересів України та українських товаровиробників. Крім особливих видів мита для оперативного регулювання ввезення (вивезення) товарів законом можуть встановлюватися сезонні мита, які пов’язані з періодичними сезонними коливаннями цін на сільськогосподарські та інші види товарів. 
Таким чином, дослідження місця та ролі митних платежів у системі доходів державного бюджету свідчить про їх вагоме фіскальне значення в економіці України. Основним фактором, який впливає на надходження даних платежів, є обсяги імпорту товарів, на збільшення якого митниці впливати об’єктивно не можуть. Серед великого спектра функціональних завдань, які виконують митні платежі, головними є регулятивні та фіскальні. На сучасному етапі розвитку України митні платежі є значущими для держави.

Список використаних джерел:
1. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2015 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/131201.pdf
2. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2016 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/199244.pdf.
3. Звіт про виконання Плану роботи Державної фіскальної служби України на 2017 рік. URL: http://sfs.gov.ua/data/files/223549.PDF. 
4. Шепенко Р.А. Правовая природа и практическое применение антидемпинговых пошлин в Российской Федерации, Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки (сравнительно-правовое исследование): автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.12. Москва, 1998. 18 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
August
MoTuWeThFrSaSu
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція