... Час - те ж, що й гроші: не витрачайте його намарно, і у вас буде його достатньо (Г. Левіс) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.12.2018 - СЕКЦІЯ №4
На сучасному етапі розвитку свідомості суспільства можна виділити окрему увагу спільноти до етичного ставлення до тварин. У Європейському Союзі не виключенням є і етичне ставлення до тварин, що використовуються для дослідних цілей, з науковою або навчальною метою. 
У 1986 році було прийнято Європейську конвенцію про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей [1], цей документ був одним з основних документів, що на регіональному рівні регулював питання правового захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідницьких цілей. Зазначена Конвенція застосовується до будь-якої тварини, що використовується або призначена для використання у будь-якій дослідницький або іншій науковій процедурі, якщо така процедура може спричинити біль, страждання, занепокоєння чи завдати тривалої шкоди. Вона не застосовується до жодної недослідної сільськогосподарської або клінічної ветеринарної практики. 
Твариною визначається будь-яка жива хребетна тварина, що не належить до людського роду, включаючи непаразитуючі та/або відтворюючі личинкові форми, за винятком інших зародкових чи ембріональних форм.
Конвенція складається з 37 статей. 
Причому, конвенція встановлює, що жодне з положень не зашкоджує свободі сторін вживати більш суворих заходів для захисту тварин, що використовуються у процедурах, або для контролю за використанням тварин у процедурах і обмеження такого використання.
У 2010 році в Європейському Союзі було прийнято Директиву від 22.10.2010 р. про захист тварин, що використовуються з науковою метою [2]. Директива встановлює заходи захисту тварин, що використовуються для наукових та дослідних цілей. Директива встановлює правила щодо заміщення та скорочення використання тварин в процедурах та вдосконалення піклування та використання тварин в процедурах; виробництво виробників, постачальників та користувачів; оцінка та видача авторизацій на проекти, яким необхідно використовувати тварин в процедурах; вирощування, клеймування та розміщення тварин та інше.
Окрім зазначених документів, певні аспекти поводження з тваринами регулюються наступними міжнародними правовими документами: 1) Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р. (була переглянута в 2003 р.); 2) Європейська конвенція про захист тварин, які утримуються тримаються на фермах 1976 р.; 3) Європейська конвенція про захист домашніх тварин 1987 р. Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні 1968 р. встановлює загальні умови міжнародного транспортування тварин [3, c. 573].
В Україні питання правового захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних цілей регулюється Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження» [4], який спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав та укріплення моральності й гуманності суспільства. У цьому Законі тварини визначаються як біологічні об’єкти, що відносяться до фауни: сільськогосподарські, домашні, дикі, у тому числі домашня і дика птиця, хутрові, лабораторні, зоопаркові, циркові. 
Система актів ЄС стосовно забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження включає директиви щодо ферм та утримання тварин на фермах (окремо – щодо різних видів тварин); директиви щодо порядку транспортування тварин; щодо диких тварин; щодо організації зоопарків; щодо експериментів над тваринами. Зазначені акти не охоплюють повною мірою всіх гострих питань, цей недолік частково усувають Стратегії добробуту тварин – на 2006–2010 рр., 2010–2012 рр., 2012–2015 рр., які визначають напрями вдосконалення законодавчих і правозастосовних заходів відносно добробуту тварин у ЄС [5, c. 9].
Поняття «добробут тварин» використовується здебільшого у зарубіжній доктрині та законодавстві центральноєвропейських держав. На пострадянському просторі у законодавстві та доктрині використовують термін «захист тварин від жорстокого поводження». У міжнародному праві вживаються обидва терміни, з тенденцією переходу до поняття «добробут тварин» [5, c. 7].
Фактично питання порядку проведення експериментів на тваринах регулюється Порядком проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах [6] від 01.03.2012 р. № 249. Порядок визначає процедуру та вимоги до використання живих тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні та навчальному процесі, що здійснюється науковими установами, вищими навчальними закладами ІІІ – IV рівнів акредитації незалежно від форми власності.
В Європейському Союзі було прийнято низку документів: Директив та конвенцій щодо регулювання питання правового захисту хребетних тварин, що використовуються для дослідних цілей. Щодо України, то саме захисту тварин, що використовуються для дослідних цілей, приділено лише декілька статей у Законі України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Порядок проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах від 01.03.2012 р. № 249 визначає процедуру та вимоги до використання живих тварин у наукових експериментах, біологічному тестуванні та навчальному процесі, що здійснюється науковими установами, вищими навчальними закладами ІІІ – IV рівнів акредитації. Європейська спільнота вибирає шлях пошуку альтернативних методів експериментів, без використання тварин. Саме дослідження та експерименти без використання тварин мають заохочуватися на території ЄС. 

Список використаних джерел:
1. Європейська конвенція про захист хребетних тварин, що використовуються для дослідних та інших наукових цілей від 16.03.1986 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/994_137 (last accessed 06.12.2018).
2. Директива 2010/63/EU про захист тварин, що використовуються з науковою метою від 22.10.2010 р. URL: http://base.garant.ru/70350564/ (last accessed 06.12.2018).
3. Ворона В.А. Етико-правові аспекти законодавчого забезпечення захисту тварин. Молодий вчений. № 3 (30). Березень. 2016. С. 572—576.
4. Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21.02.2006 р. № 3447-IV. Відомості Верховної Ради України. 2006. № 27. Ст. 230.
5. Зубченко Н.І. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері забезпечення добробуту тварин та їх захисту від жорстокого поводження: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2016. 26 с. 
6. Про затвердження Порядку проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах: Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 р. № 249. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0416-12#n11 (last accessed 06.12.2018). {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
Серпень
ПнВтСрЧтПтСбНД
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція