... Мудрий все робить з обачністю (Латинське прислів'я) ...
Міжнародна науково-практична конференція 30.05.19 - СЕКЦІЯ №5
Як відомо, поява в юрисдикційному процесі «експерта у галузі права», діяльність якого не врегульована Законом України «Про судову експертизу» (в редакції від 03.10.2017), суперечить постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» (від 30.05.1997 № 8), знівельовує розуміння ч. 2 ст. 102 ЦПК України, ч. 2 ст. 98 ГПК України та як слушно зауважує М. Щербаковський, істотно підриває парадигму теорії та практики судової експертології, згідно з якими експертом є обізнана особа, яка володіє спеціальними (не правовими) знаннями, залучається для вирішення питань, що не входять до компетенції правозастосувача [1, с. 543]. Нагадуємо, що зміст слова «експерт» (від лат. expertus – досвідчений) у тлумачних словниках розкрито як фахівець, що провадить експертизу [2, с. 462]. У свою чергу в юридичних словниках термін «експерт» визначено через особу, що володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, якій слідчим органом, суддею чи судом доручено провести експертизу й за її результатами подати висновок [3, с. 132]. 
Я відомо, основне призначення експерта у галузі права в судовому процесі обмежується лише наданням правової допомоги оберненої у форму письмового висновку в межах і спосіб визначених в ГПК, ЦПК та КАС України, а саме у питаннях, вирішення яких потребує спеціальних знань у галузі міжнародного права та доктринального тлумачення норм права, а також практики його застосування. Вимоги до висновків експерта та положення про їх оцінку містяться у ст.ст. 114, 115 ЦПК України, ст.ст. 108, 109 ГПК України, ст.ст.112 та 113 КАС України. При цьому прямо і однозначно вказано, що такий висновок не є доказом, має допоміжний (консультативний) характер і не є обов’язковим для суду.
Наразі юридичною (судовою) практикою не вироблено єдиного зразка бланку такого процесуального документу як «Висновок експерта у галузі права» (далі – «Висновку»), а тому використовуються дещо модифіковані самими експертами в галузі права стандартизовані бланки судових експертів, що грубо порушують цілісність, структурність, методичність, текстуальну логічність, нормативність, та відповідність «Висновку» правовим приписам визначених у процесуальному законодавстві. Відтак, нами пропонується авторська редакція зразку нового бланку «Висновок експерта у галузі права». Сподіваємось, що укладання пропонованого нами удосконаленого зразку «Висновок експерта у галузі права» стане правилом та гарною прикладною абеткою для експертів у галузі права. Див. нижче авторський зразок (за І.В.Озерським).
 
Список використаних джерел:
1. Словник української мови: в 11 т. Київ: Наукова думка, 1971. Т. 2. 1972. С. 543.
2. Популярна юридична енциклопедія [кол. авт.: В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С.Ковальський (кер.) та ін.]. Київ: Юрінком Інтер, 2003. С. 462.
3. Щербаковськиий М.Г. Фахівець з питань права: експерт чи консультант? URL: http://elar.naiau.kiev.ua/bitstream/123456789/9651/1/Актуал.%20пробл.%20кримін.%20та%20 суд.%20експерт._p544-547.pdf
 
 
Авторський зразок бланку

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ГАЛУЗІ ПРАВА
___________________________________________________________________
(вказати, спеціальність, галузь)
 

Last Updated (Wednesday, 17 April 2019 22:21)

 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2020
June
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2019 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція