... Геній - це розум, який знає свої межі (А. Камю) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 20.04.2016 - Секція №4
Сучасні показники здоров’я українського населення привертають усе більше уваги українського суспільства до окремих аспектів врегулювання діяльності суб’єктів господарювання у сфері поводження з відходами, особливо з небезпечними відходами, оскільки саме вони мають найбільший вплив на екологічне становище держави. 
Таким чином, актуальним є дослідження, детальний аналіз та виявлення недоліків законодавчого врегулювання діяльності суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами, а саме: отримання ними ліцензії на здійснення такої діяльності та контроль за наступним дотриманням ліцензійних умов.
Під операціями поводження з відходами у ст.1 Закону України «Про відходи» розуміються збирання, перевезення, зберігання, сортування, оброблення (перероблення), утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів; під небезпечними відходами розуміються відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними [1].
Виконуючи норму про врегулювання спеціальних методів і засобів поводження з небезпечними відходами, законодавець закріпив у п.14 ст.7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» [2] вимогу до суб’єктів господарювання отримувати ліцензію на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (далі – ліцензія). 
Закон набув чинності 28 червня 2015 року, закріпивши обов’язок суб’єктів господарювання отримувати ліцензію. Однак на практиці з моменту набуття Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» жоден суб’єкт господарювання не отримав зазначену ліцензію, що підтверджується реєстром ліцензіатів поводження з небезпечними відходами, який ведеться органом ліцензування – Міністерством екології та природних ресурсів (далі – Міністерство екології) [3]. Таке становище пояснюється відсутністю нормативно-правового акту, який регулював би порядок видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами Міністерством екології.
Діючі Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами (далі – Ліцензійні умови) не врегульовують процедуру отримання ліцензії, оскільки основна їх мета, згідно із п.1.2. Ліцензійних умов, – врегулювати діяльність суб’єкта господарювання вже після отримання ліцензії [4]. 
Таким чином, доступ суб’єктів господарювання до здійснення діяльності у сфері поводження з відходами законодавчо обмежено – такі суб’єкти господарювання не можуть отримувати ліцензії через відсутність порядку регулюючого отримання ліцензій.
Інша проблема поточного законодавчого врегулювання у сфері ліцензування поводження з небезпечними відходами – це відсутність механізму реалізації контролю за дотриманням ліцензіатами ліцензійних умов, що призводить до неминучого зловживання становищем, вчиненням правопорушень.
У статті 6 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» передбачено, що орган ліцензування здійснює контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. У статті 19 того ж Закону зазначається, що контроль за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов здійснюють у межах своїх повноважень органи ліцензування шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей.
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» [5] визначає загальні засади контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов. Однак практична реалізація контролю за додержанням ліцензійних умов неможлива. Це пов’язано із вже зазначеною відсутністю законодавчого регулювання критеріїв і підстав ліцензування, що призводить до неможливості встановлення вимог до діяльності суб’єкта господарювання, який здійснює операції у сфері поводження з небезпечними відходами, що в свою чергу свідчить про відсутність контролю у цій сфері господарської діяльності. 
Таким чином, нами було окреслено такі дві основні проблеми здійснення правового регулювання ліцензування господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами:
По-перше, вступ у силу чинного Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» без затвердження окремим нормативно-правовим актом порядку видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами Міністерством екології, що блокує можливість отримувати ліцензії. По-друге, відсутність законодавчо визначених критеріїв для видачі ліцензії на операції у сфері поводження з небезпечними відходами унеможливлює і проведення контролю за вже діючими у цій сфері суб’єктами господарювання.
Враховуючи вищенаведене, ми пропонуємо наступне:
По-перше, Міністерству екології прийняти Інструкцію про Порядок видачі ліцензій у сфері поводження з небезпечними відходами. По-друге, Міністерству екології прийняти Порядок проведення перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють операції у сфері поводження з небезпечними відходами.
 
Список використаних джерел:
1. Про відходи [Електронний ресурс]: Закон від 05.03.1998 № 187/98-ВР (за станом на 01.09.2015) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98-вр
2. Про ліцензування видів господарської діяльності [Електронний ресурс]: Закон від 02.03.2015 № 222-VIII (за станом на 01.01.2016) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/222-19
3. Перелік ліцензіатів на провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Міністерства екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/license/210-perelik-litsenziativ-na-provadzhennia-hospodarskoi-diialnosti-iz-zdiisnennia-operatsii-u-sferi-povodzhennia-z-nebezpechnymy-vidkhodamy 
4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами [Електронний ресурс]: Наказ від 04.11.2011 № 433 / Міністерство екології та природних ресурсів України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1549-11
5. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності [Електронний ресурс]: Закон від 05.04.2007 № 877-V (за станом на 01.09.2015) / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16 {jcomments on}
 
Науковий керівник: Алєксєєнко Ігор Григорович, к.ю.н., доктор політичних наук, завідувач кафедри цивільного, трудового та господарського права Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція