... Тричі вбивця той, хто вбиває думку (Р. Ролан) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 06.10.2016 - Секція №3
Соціальне страхування – важливий елемент державної соціальної політики у сфері управління ризиками відтворення населення, а отже – виступає механізмом досягнення соціально-значимих для суспільства цілей. За допомогою системи соціального страхування здійснюються фінансові вкладення в основний соціальний капітал будь-якої держави – людину, а саме: для підтримки її працездатності, здоров’я, підвищення кваліфікації та перекваліфікації тощо [1, с.17].
Тищенко О.В. визначає загальнообов’язкове державне соціальне страхування як правові відносини, що виникають між учасниками соціально-страхових відносин (застрахованими особами, страхувальниками, страховиками) з метою захисту соціально-правових інтересів застрахованих осіб у зв’язку з виникненням суспільно-значимих обставин (страхових випадків), які згідно чинного законодавства України є підставою для здійснення страхових соціальних виплат за рахунок коштів страховиків (фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування) [2, с. 200]. 
Соціальне страхування деякі науковці визначають як соціальну систему, що ставить за мету створення загальнонаціональної організації взаємодопомоги обов’язкового характеру, яка зможе діяти досить ефективно лише у тому випадку, якщо вона буде всеосяжною як з точки зору охоплення нею населення, так і з точки захисту від ризиків. Кінцева мета полягає в реалізації плану, який захищав би всі верстви населення від всієї сукупності факторів нестабільності [3, с. 61]; як провідну організаційно-правову форму соціального забезпечення, яка гарантує особам право на соціальне забезпечення і профілактику соціального (страхового ризику) за рахунок страхових коштів [4, с. 7] 
Довідникова література тлумачить слово «соціальний» як 1. Пов’язаний із життям і стосунками людей у суспільстві; суспільний. / Породжений умовами суспільного життя, певного середовища, ладу. / Існуючий у певному суспільстві. Здійснюваний у суспільстві. / Зумовлений поділом суспільства на класи. 2. Який має на меті зміну суспільних виробничих відносин [5].
Вігдорчик М.А. розуміння слова «соціальний» розкриває в самому використовуваному словосполученні «соціальне питання». Соціальне питання – це питання про реорганізацію суспільного ладу. У цьому сенсі «соціальне» означає все те, що зачіпає саме глибоке коріння суспільного життя, його економічний фундамент, його класову структуру. Незабезпеченість широких верств населення є «соціальним» злом. І в цьому саме сенсі і страхування, яке покликане боротися із цим злом, отримало назву «соціального страхування» [6, с. 18].
У соціальному страхуванні повинні поєднуватися економічні, соціальні елементи захисту, які покликані забезпечити застрахованій особі за допомогою відповідних фінансових, організаційних і правових механізмів можливості по компенсації втраченого заробітку або додаткових непередбачуваних витрат, пов’язаних з лікуванням, реабілітацією, професійною підготовкою [7, с. 37].
Вважаємо, що загальнообов’язкове державне соціальне страхування за своєю назвою не в повній мірі відповідає відносинам, які регулює, адже комплекс правових норм, які називаємо загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням регулює не тільки загальнообов’язкове але і добровільне державне страхування (наприклад, добровільна участь в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування). Звичайно, левова частка правовідносин припадає саме на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, але оскільки дане поняття є вужчим чим комплекс правових норм, які ним називаються, пропонуємо визначати даний комплекс правових норм як соціальне страхування. Дискусійно називати державним страхуванням недержавне пенсійне забезпечення. 
Соціальне страхування - це комплексне правовідношення, яке охоплює соціально-забезпечувальні, фінансові, організаційно-управлінські відносини, спрямоване на компенсацію застрахованій особі (іншій визначеній законом особі) упущеного доходу, здійснення інших виплат, надання соціальних послуг внаслідок настання страхового випадку та здійснення заходів з профілактики страхових випадків.
 
Список використаних джерел:
1. Страховий ринок України: стан та перспективи розвитку: [монографія] / [за заг. ред. А.А. Мазаракі]. – К.: Нац. торг.-екон. ун-т, 2007. – 460 с.
2. Тищенко О.В. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: теоретично-правові проблеми / О.В. Тищенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету: Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 24. Т. 2. – С. 198-200.
3. Бенях В. Механізм соціального страхування населення / В. Бенях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка, 2007. – вип. 94. – С.60-62.
4. Гуменюк І.О. Правові основи становлення соціального страхування в Україні: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.05 / І.О. Гуменюк – Х., 2001. – 15 с.
5. Словник української мови. Український тлумачний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sum.in.ua/s/socialjnyj 
6. Вігдорчик М.А. Теория и практика социального страхования / М.А. Вігдорчик [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avidreaders.ru/book/teoriya-i-praktika-socialnogo-strahovaniya-vypusk3.html 
7. Стожок Л.Г. Соціальне страхування як інструмент управління соціальними ризиками / Л.Г. Стожок // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №1-2. – С. 35-39. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція