... Приклад діє сильніше погрози (П. Корнель) ...

Головне меню

Міжнародна науково-практична конференція 15.04.21 - СЕКЦІЯ №2
Стратегічною метою демократизації в Україні має бути створення умов із забезпечення повного обсягу прав і свобод громадян затверджений Конституцією. Гарантії прав та свобод залежать від нормативно-правового забезпечення, ефективності функціонування суспільних і державних інституцій.
Досвід країн з розвинутою демократією показує, що відповідальність в період формування, розвитку промислового комплексу лежить на структурах, що виконують регулятивні функції: правову фінансову, організаційно-сервісну. Від держави очікується створення відповідної законодавчої бази.
Україна має завдання поступового подолання неузгодженості владних повноважень і слабкості інститутів громадянського суспільства особливо у справах послідовної реалізації прав і свобод людини. Корупція, кланово-олігархічний вплив на владу та ознаки зрощення влади і бізнесу – вирішальні проблеми, що притаманні багатьом країнам пострадянського простору. Тому не має на даний час розвитку промислового комплексу. Подібні проблеми залишають за Україною небезпеку витіснення з центру міжнародного розвитку. Потрібно прикласти максимум зусиль для виходу з конфліктної зони, інакше не можливо позбутися конфліктогенного потенціалу Європи та світу загалом. Тому укорінення демократичних цінностей у правосвідомості суспільства є запорукою втілення національної ідеї та економічної стабільності в державі. Потрібно зазначити, що цьому сприяють як геополітичні так і геокультурні передумови, які мають вагомий вплив перетворення України на демократичну державу з розвиненою економікою на євроазійському просторі. І це питання вагоме не тільки для українського народу, а також і для міжнародного простору. 
Потрібно зауважити, що розвинена промисловість є вагомою частиною будь-якої демократичної держави. Розбудова потужної економіки, зокрема комплексу промисловості, в Україні зумовлює існування дієвого механізму державного управління за формуванням та діяльністю всіх ланок влади, у тому числі тієї, що контролює діяльність промисловості. Україна залишається одним із основних європейських торгових та транспортних енергетичних транзитерів, авторитетним учасником ринку звичайних озброєнь і підкреслимо, що володіє розвинутим науково-технологічним потенціалом в аерокосмічній галузі.
Проте умови існування олігархічної моделі є збитковими і можливості отримання конкурентних переваг за допомогою лобіювання вузько корпоративних інтересів необхідно зменшувати саме формуванням економічної системи, що має підґрунтя загальновизнаних економіко-правових нормативах і зростанню прозорості їх дотримання. Якщо запровадити подібну систему то вона в свою чергу потребуватиме укорінення в правосвідомості громадян України демократичних підвалин в економіці в цілому. При цьому взаємозалежність економічних та політичних засад демократії матиме правовий статус, подібні створені в уряді європейських країн. Цікавим є визначення: «Економічна демократія – система суспільних відносин, яка ґрунтується на безпосередній участі більшості громадян у процесі прийняття та реалізації рішень у галузі економіки і забезпеченні їхніх економічних інтересів» [1]. 
Потрібно зазначити що економічна демократія розповсюджує розширення матеріально-фінансових повноважень представницьких органів також підвищення ролі профспілок та об’єднань підприємців та роботодавців.
Приклад демократичного устрою, що популяризується сьогодні у більшості перехідних країн, передбачає практично повне злиття демократичних і ліберальних цінностей. Але про створення довершеної форми демократії та кінець альтернативності не йдеться – дослідники визнають, що сучасна демократія перебуває у «перманентній кризі» [2]. Тому у теорії та практиці продовжується пошук відповідей на фундаментальні питання щодо оптимальних механізмів забезпечення народовладдя у сучасному суспільстві. У рамках цього пошуку осмислюються й проблеми та суперечності, властиві демократичній системі, пропонуються нові, більш ефективні, концепції демократії. 
Отже, адміністративно-правове регулювання вітчизняного комплексу промисловості в площині правотворчої діяльності у сучасних умовах розвитку демократичної держави повинно бути орієнтоване на створення реальних важелів впливу. Завдяки їм буде усунено низку негативних тенденцій у функціонуванні промислової політики України шляхом відкритої роботи органів влади, громадських обговорень, проведення спільних нарад, дотримання зворотного зв’язку. Це є необхідною умовою для стрімкої інтеграції України до європейського простору, також для розвитку і зміцнення демократії, сприяння підвищенню взаєморозуміння і взаємодії влади і суспільства.
    
Список використаних джерел:
1. Розова Т. В. Демократія в Україні: проблеми та перспективи. Наук. пр. Одес. нац. юрид. акад. Одеса: Юрид. літ., 2009. Т. VІІІ. С. 303-311, С. 305.
2. O’Donnell G. The perpetual crises of democracy Journal of Democracy. 2007. Vol. 8. № 1. P. 5-11.
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
August
MoTuWeThFrSaSu
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція