... Таємниця успіху у тому, щоб бути готовим скористатися зі слушної нагоди, коли вона настане (Б. Шоу) ...

Головне меню

Науково-практична Інтернет-конференція 03.03.2015 - Секція №3
На сучасному етапі розвитку постіндустріального суспільства помітно стрімке зростання не лише в економічній сфері, але і в культурній. Послуги що надаються у сфері створення, просування, комерціалізації та охорони творів науки, культури та мистецтва до теперішнього часу на належному правовому рівні не врегульовані, а саме, не визначено умов, за яким повинні надаватися продюсерські послуги, видів та форм договорів. Перш ніж визначити поняття продюсерської послуги, необхідно з’ясувати, що таке саме «послуга» як правове явище. 
Якщо звернутися до міжнародного і європейського досвіду то стаття 50 Договору про Співтовариство пояснює, що саме підпадає під поняття послуги. Під “послугами” розуміються послуги, що звичайно надаються за винагороду, якщо вони не регулюються положеннями щодо вільного руху товарів, капіталів та пересування осіб. Послуги включають, зокрема: а) діяльність промислового характеру; б) діяльність торгового характеру; в) діяльність ремісників; г) діяльність осіб вільних професій [1, с. 117]. У цивільному праві послуги розглядаються як окремий вид об’єктів цивільних прав, що відрізняються від інших об’єктів (речей, результатів робіт, нематеріальних об’єктів тощо). Ст. 901 Цивільного Кодексу України визначає, що за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором [2]. Верховний суд України в своїй постанові від 8 квітня 2014 року звернув увагу на те, що зміст предмета послуги складається як із власне професійних юридичних дій виконавця, не віддільних від його особи, так і з позитивного для замовника ефекту від таких дій [3]. Отже, можна зазначити, що «послуга» має нематеріальний характер, споживається в процесі вчинення певної дії та тісно пов’язана з особою виконавця. Послуги можуть бути у цивільному обігу досить різноманітні, як поіменовані так і непоіменовані. Якщо мова йде про саме продюсерську послугу то ми погоджуємося з думкою К.В. Москаленко яка зазначала, що продюсерська послуга є особливою правовою категорією, якій притаманні такі особливості: тісний зв`язок з особистими якостями продюсера; особливий суб`єкт надання – продюсер; спрямованість на популяризацію артиста-виконавця, зростання його професійних можливостей, всіляке просування кар`єри артиста-виконавця тощо. З наведеного можна дійти висновку, що продюсерською послугою є діяльність продюсера, що має тісний зв`язок з особистими якостями продюсера і направлена на настання бажаного результату продюсерського договору – популяризації артиста-виконавця [4].
Якщо вести мову саме про продюсерську послугу, то в межах даної послуги продюсер надає не тільки фінансову допомогу,не тільки інвестує і залучає певні кошти у виконавця, але й може надавати і творчу допомогу, наприклад надавати уроки професійної майстерності вокалу. Відомий російській продюсер І.І. Прігожин зазначав, що у бізнесі аудиозаписів продюсер поєднує ролі менеджера, директора, промоутера, антрепренера. Він відповідає за контроль і реалізацію творчого продукту. Тобто відповідає за оптимізацію творчого процесу (знаходить і вибирає пісні, займається аранжуваннями, визначає остаточний саунд), бере на себе адміністративну роботу (контролює бюджет, підписує контракти, координує турне), підбирає професійну бригаду, аналізує ринок і підготовляє рекламну компанію [5, с.126]. Отже послуги продюсера не обмежуються фінансовими та творчими послугами але і адміністративними та керівними. 
Враховуючи вищевикладене необхідно зазначити, що під продюсерською послугою слід розуміти діяльність продюсера пов’язану з просуванням, рекламою, популяризацією на ринку артиста – виконавця, надання стратегічної, адміністративної, фінансової, творчої та соціально-психологічної допомоги задля досягнення позитивного результату для артиста-виконавця.
 
Список використаних джерел:
1. Петров Р.А. Право Європейського Союзу: Навчальний посібник / За заг. ред. Р.А.Петрова. – 2-г е вид. – К..: Істина, 2009. – 376 с.
2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – ст. 356.
3. Постанова пленуму Верховного Суду України від 08.04.2014 №3-7гс14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://verhovenstvo.com/view/6575
4. Москаленко К.В. До питання про зміст продюсерського договору / К.В. Москаленко // Матеріали науково-практичної інтернет конференції: «Договірні форми реалізації майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти авторського права» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ndiiv_tezy-dopovidey-na-naukovo-praktychnu-internet-konferentsiju-dohovirni-formy-realizatsiji-maynovykh.pdf
5. Пригожин И.И. Политика – вершина шоу-бизнеса / И.И. Пригожин. – М.:ООО «Алкигамма», 2001. – 320 с. {jcomments on}
 
 

-
English French German Polish Romanian Russian Ukrainian
2022
May
MoTuWeThFrSaSu
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, у першу чергу, на:
 
На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу верховенства права законодавчі реформи 2020 року?
 

Наші видання

Збірник матеріалів конференції(17.05.2012 року)
Система Orphus
Повну відповідальність за зміст опублікованих тез доповідей несуть автори, рецензенти та структурні підрозділи вищих навчальних закладів та наукових установ, які рекомендували їх до друку.

Лічильники і логотипи

Актуальна Юриспруденція